BE OM DEMO

 

 

DIGITALISERING

 

 

Tillbringar dina anställda mycket tid på att hitta pappersbaserade dokument? Har din organisation kontroll på  originaldokument och vem har tillgång till dem?

Documaster erbjuder en enkel och lättadministrerat digital lösning som underlättar en effektiv digitaliseringsprocess direkt till Documaster eArkiv.

Documaster_icons_32pxRGB-05

Tillgänglighet


lyselilla
Mycket användarvänligt och modernt webbaserat gränssnitt
lyselilla
Effektiv insamling och hämtning av data genom fulltextsökning och filtrering
lyselilla
Avancerade sökningar i metadatainformation

Kontroll


Documaster_icons_32pxRGB-03

Effektiv digitalisering av pappersdokument genom tillämpning av QR-koder

Documaster_icons_32pxRGB-10

Digitalt arkiv säkerställer ett smidigt arbetsflöde och en tydlig översikt

Säkerhet


bare check mark lyselilla
Säker lagring av källdokument och omvandling av data till format som passar för långsiktig lagring (ISO 19005 PDF/A)
bare check mark lyselilla
Tolkning av skannade dokument via optisk teckenigenkänning (OCR) samt indexering av data och metadata
bare check mark lyselilla

Godkänd i enlighet med e-arkivstandard

bare check mark lyselilla
Säkerställer att ansvarsskyldigheten uppfylls och underlättar uppfyllandet av GDPR-lagstiftningen
* Kräver Documaster Basic/Pro/Enterprise