DIGITALISERING

 

 

Documaster är en komplett och digital lösning för effektiv och användarvänlig informationshantering.

Documaster Digitalisering digitaliserar effektivt alla pappersarkiv i ett komplett och enkelt lättadministrerat digitalt arkiv.

5_digitalization_orange

Tillgänglighet


check

Mycket användarvänligt och modernt webbaserat gränssnitt

check

Effektiv insamling och hämtning av data genom fulltextsökning och filtrering

check

Avancerade sökningar i metadatainformation

Kontroll


Efficient digitization

Effektiv digitalisering av pappersdokument genom tillämpning av QR-koder

Digital record

Digitalt arkiv säkerställer ett smidigt arbetsflöde och en tydlig översikt

Säkerhet


check-blue
Säker lagring av källdokument och omvandling av data till format som passar för långsiktig lagring (ISO 19005 PDF/A)
check-blue
Tolkning av skannade dokument via optisk teckenigenkänning (OCR) samt indexering av data och metadata
check-blue
Godkänd i enlighet med e-arkivstandard
check-blue
Säkerställer att ansvarsskyldigheten uppfylls och underlättar uppfyllandet av GDPR-lagstiftningen
* Kräver Documaster Basic/Pro/Enterprise