BE OM DEMO

 

 

 

Digitalisering

Documaster är en komplett och digital lösning för effektiv och användarvänlig informationshantering.

Documaster Digitalisering digitaliserar effektivt alla pappersarkiv i ett komplett och enkelt lättadministrerat digitalt arkiv.

Documaster_icons_32pxRGB-05

Tillgänglighet


lyselilla
Mycket användarvänligt och modernt webbaserat gränssnitt
lyselilla
Effektiv insamling och hämtning av data genom fulltextsökning och filtrering
lyselilla
Advanced searches in meta data informationAvancerade sökningar i metadatainformation

Kontroll


Documaster_icons_32pxRGB-03

Effektiv digitalisering av pappersdokument genom tillämpning av QR-koder

Documaster_icons_32pxRGB-10

Digitalt arkiv säkerställer ett smidigt arbetsflöde och en tydlig översikt

Säkerhet


bare check mark lyselilla
Säker lagring av källdokument och omvandling av data till format som passar för långsiktig lagring (ISO 19005 PDF/A)
bare check mark lyselilla
Tolkning av skannade dokument via optisk teckenigenkänning (OCR) samt indexering av data och metadata
bare check mark lyselilla
Godkänd i enlighet med e-arkivstandardGodkänd i enlighet med e-arkivstandard
bare check mark lyselilla
Säkerställer att ansvarsskyldigheten uppfylls och underlättar uppfyllandet av GDPR-lagstiftningen
* Kräver Documaster Basic/Pro/Enterprise