24 Jan 2023

BBL Pivotal

Lena Riis

Lena Riis

Nyckelfrågan för BBL när man beslutade att bli en teknologipartner för Documaster var: ”Hur kan vi förse våra användare med dokumentsystem som de kommer att uppskatta och använda?”

Behåll focus!

Vårt mål är att ha den bästa produkten som tillgodoser behoven hos våra bostadsrättsföretag, vår strategi är därför att fokusera på kärnfunktionalitet och köpa "best of breed" -lösningar inom specifika områden som Document Management. Documaster har skapat en fantastisk lösning som gynnar våra användare.

Trond Ove Breivik, CEO i BBL Pivotal 

Enkel implementation

Över 60 000 styrelseledamöter får bättre kontroll med dokumenthantering från Documaster i BBL Pivotals Portal of Digital Services. Implementeringen sker i flera faser och den första fasen är nu klar. Den gamla dokumenthanteringslösningen har ersatts med Documaster som backend. Under sommaren kommer Documasters användargränssnitt också att finnas tillgängligt för styrelseledamöterna i de 10 500 bostadsrättsföreningarna i BBL-portföljen.

Bättre kontroll

BBL vill hjälpa styrelseledamöterna i bostadsföreningarna så att de alltid har kontroll över sin dokumentation. Genom att samla allt i Documaster undviks situationer där styrelsen själv avgör var att lagra dokumentationen. Det var tidigare vanligt att dokumenten lagrades på olika ställen som styrelseordförande yta i Dropbox, i Microsoft Teams och andra platser.

Med Documaster gör BBL Pivotal det enklare för användarna att samla all dokumentation på ett ställe och med rätt åtkomst för medlemmarna.

Full stack

Documaster används som en backend för att lagra dokumentation från BBL Pivotals serviceportal. Documaster används också som frontend för lagring och hämtning av dokumentation för alla 60.000 användarna i de 10.000 bostadsrättsföreningarna.

BBL Pivotal nyttjar hela Documaster teknologi. BBL Pivotal sköter driften av sin tjänsteportal i sin egen infrastruktur som kommunicerar med Documasters API via ett säkert nätverk till Documasters infrastruktur. Documasters frontend/användargränssnitt används av 60.000 användare direkt från Documaster's infrastruktur. 

Legacy system

Dokumentationen som tidigare lagrats i det tidigare systemet för dokumentation hos BBL Pivotal migrerades till Documaster. Migreringen gjordes av Documasters migreringsteam.

Samarbete med Documaster

Samarbetet med Documaster har överträffat alla förväntningar, säger Trond. Samarbetet har varit bra hela vägen, och han lyfter fram Documasters flexibilitet i projektet. Balansen mellan flexibilitet och ett fast, strukturerat tillvägagångssätt har hjälpt oss att inte "ta för mycket" i detta projekt. Det har aldrig varit nödvändigt att gå tillbaka och titta på avtalet under projektet hittills, och det är inte vanligt i sådana komplexa samarbeten.

Highlighted text

Highlighted text

List with icons

List with icons

List with icons

Accordion

Description

Accordion

Description

Accordion

Description