Webinar 4. februar, 10:00-11:00

Innebygd arkivering del 2

Arkivverket har en visjon om at i fremtiden bruker ikke ansatte i offentlige virksomheter tid på arkivering. Dette initiativet kalles innebygd arkivering og handler om at man allerede i utformingen av nye systemer og prosesser tar høyde for bevaring og tilgang til dokumentasjon i et langtidsperspektiv. 

Torsdag 4. februar inviterer vi et et nok et gratis webinar der Espen Nergaard og en av våre arkivfaglige rådgivere, Petter B. Høiaas, tar en prat om temaet. Denne gangen vil vi gå enda mer i detalj på alternative tilnærminger, og gå gjennom fordeler og ulemper med de forskjellige alternativene.

Når: 4. februar 10:00 - 11:00.
Hvor: Webinar, du får tilsendt link dagen før.
Det blir god anledning til å stille spørsmål underveis.

Se del 1

Påmelding