Arkiv
24 Jan 2023

Webinar on demand: Hvordan forvalte IoT-data på kort og lang sikt

Jean-Philippe Caquet

IoT (Internet of Things) handler om at alle identifiserbare gjenstander rundt oss kan kobles til Internett og hverandre. Når alt fra elektronikk, klokker, maskiner, biler og klær har kontakt med omverden kan data samles inn, utveksles og brukes på en måte som ikke tidligere har vært mulig.

Flere kommuner og statlige virksomheter ser nå at bruk av denne teknologien vil være avgjørende for at de i fremtiden skal kunne levere gode og effektive tjenester til sine innbyggere. Dette gjelder for eksempel tjenester knyttet til vann og avløp.

Last ned presentasjonen her.

Se webinar:

 

HubSpot Video

 

Highlighted text

Highlighted text

Highlighted text

List with icons

List with icons

List with icons

Accordion

Description

Accordion

Description

Accordion

Description