8 Mar 2023

Blokkjede - Dødt buzzword eller uoppfylt teknologi?

Lena Riis

Lena Riis

Dersom du har jobbet med teknologi en stund så vet du at det med jevne mellomrom dukker opp buzzwords om nye og grensesprengende teknologier. For noen år siden var det blockchain, eller blokkjede alle snakket om. Det skulle revolusjonere alle industrier og fagfelt, men resultatene lot vente på seg. 

De fleste rettet derfor oppmerksomheten mot nye grensesprengende teknologier. Men hva skjedde egentlig med blokkjede? Er det like dødt som EDB, eller finnes det fortsatt et uforløst potensial for teknologien?

Før vi går dypere inn på dette spørsmålet, la oss ta et steg tilbake for å forklare hva blokkjede er. Blokkjede samler data i blokker som er knyttet sammen i en lenket liste. Blokkene har avhengigheter til tidligere blokker som, etter hvert som kjeden blir lenger, gjør informasjonen liggende i kjeden nesten umulig å endre. Fremfor at informasjonen ligger ett sted, eller må sendes mellom involverte aktører, har alle i kjeden tilgang til all informasjon til enhver tid. Blokkjede lar deg dermed utføre transaksjoner uten en tredjepart som garantist. Blokkjeden blir garantisten.

Blokkjede er ment for å øke sikkerhet, personvern og effektivitet. De fleste kjenner til Blokkjede som teknologien bakom BitCoins og annen kryptovaluta som skulle gi raskere, sikrere og mer effektive betalingssystemer. Blokkjede er altså blitt tatt i bruk, men ikke på det nivået man så for seg under innovasjonen. Mye av grunnen er at selskaper og organisasjoner sliter med å finne måter å implementere teknologien på som resulterer i ekte verdi.

Likevel forventer Gartner at teknologien skal fortsette å gi betydelig verdi, og anslår 176 milliarder US dollar innen 2025 og mer enn 3,1 trillioner US dollar innen 2030. Da de i 2018 så nærmere på hvilke typer blokkjede initiativer som burde fokuseres på, for å skape verdi, konkluderte Gartner med disruptor, digital asset market, efficiency play og record keeping. Og nettopp record keeping, eller det som på norsk kalles dokumentasjonsforvaltning, er jo noe vi i Documaster synes er spennende og et område der vi kan se et potensiale. La oss se litt på hvordan blokkjede kan virke innen arkiv og dokumentfaget.

I Norge har vi generelt god tillit til hverandre og myndighetene, men du trenger ikke reise langt før det ikke lenger er slik. Blokkjede med sine avhengigheter har derfor et uforløst potensial til å skape denne tilliten.

Arkiv eksisterer også for å styrke tillit. Arkiv skal sikre dokumentasjon om samfunnet som kan brukes til å forstå samtid og fortid, og bevare og videreutvikle rettstat og demokrati. For at et arkiv skal kunne gjøre dette er den avhengig av autentisitet. Her kan blokkjeden spille en viktig rolle. Utfordringene ligger mest i å sørge for informasjonssikkerheten; hvordan kan arkivet eksponeres uten at sensitivt innhold samtidig eksponeres? Ligger løsningen kanskje i at kun identifikatorer og sjekksummer som ikke sier noe om innholdet, men bekrefter at noe har funnet sted, eksponeres i kjeden, mens innholdet ligger trygt hos skaperen? Ved å publisere systemIDer fra standardiserte datastrukturer som for eksempel Noark arkivstandarder kan mye vises uten at sensitiv informasjon kommer på avveie og brukerne vil selv kunne validere ektheten i arkivdokumenter.

Man kan for eksempel se for seg følgende:

Person A søker det offentlige om vedtak på et elektronisk skjema.

Skjemaet sendes til en offentlig instans, samtidig lastes deler av dokumentets metadata (nærmere bestemt noen unike IDer fra dokumentet og en sjekksum) opp i en offentlig blokkjede.

Sentrale deler av dokumentasjonen som oppstår i saksbehandlingsprosessen lastes samtidig opp i blokkjeden. Dette gjelder også det som mottas og sendes til tredjeparter

Person A får et vedtak hvor også enkelte deler er opplastet.

Resultatet er en gjennomført transparent saksbehandlingsprosess der flyten og hendelsene er synlige og sporbare. Alle dokumenter som oppstår i prosessen, vil være mulige å identifisere ved å gjøre online verifisering mot blokkjeden. Dette kan gjøres både av brukerne selv og de som brukerne stoler på og gjøre det enkelt å søke og få innsyn i relevant dokumentasjon fra saksbehandlingsprosessen uten å eksponere sensitive data i skyen.

Dette er bare et eksempel på hvordan blokkjede kan benyttes. Det finnes mange flere eksempler, som for eksempel smarte kontrakter.

Kanskje er dette fremtiden? Ble du nysgjerrig

Dersom du ønsker å vite mer om hvordan blokkjede kan brukes i arkiv kan du i dette webinaret høre Thomas Sødring fra Oslo Met og vår arkivfaglige ekspert Jean-Philippe diskutere Trondheim kommune sitt prosjekt “Arkivet i dokumentet” og hvordan blokkjede kan brukes til å verifisere elektroniske dokumenter.

Highlighted text

Highlighted text

Highlighted text

List with icons

List with icons

List with icons

Accordion

Description

Accordion

Description

Accordion

Description