Arkiv Dokumenthåndtering
21 Feb 2023

Kommuneundersøkelsen: – Manglende arkivering i kommunal sektor

Simen Sandberg

Simen Sandberg

Kommuneunderøkelsen som er blitt utarbeidet siden 2010 gir et overordnet bilde av arkivorganisering, rutiner og oppfølging av regelverk i norske kommuner.
Undersøkelsen fra 2018 avdekker at 54 prosent av landets kommuner aldri har foretatt uttrekk fra sine bevaringsverdige elektroniske systemer for å kunne bevare dokumentasjonen for ettertiden.

Enkelt forklart betyr dette at kritisk dokumentasjon for kommuner og innbyggere står i fare for å gå tapt.

- Dette er en situasjon vi har vært klar over, men årets tall viser tydeligere enn noen gang at vi står overfor store utfordringer. Situasjonen blir ekstra bekymringsfull når vi vet at kommunene er på vei mot å bli heldigitale. Da finnes det heller ikke papirkopier av den digitale informasjonen. Svarene på undersøkelsen viser at det per nå er en lang vei fram til en sikker håndtering av elektronisk skapt materiale i kommunal sektor sier fagdirektør for planlegging og arkitektur i Arkivverket Lars-Jørgen Sandberg.

Kostnader, lav bemanning og kompleksitet oppgis som mulige årsaker til at uttrekk ikke gjøres.

Les også 6 avgjørende egenskaper ved valg av frittstående arkiv. 

Øvrige resultater fra kommuneundersøkelsen

  • 43% av norske kommuner har ikke ikke en ajourført arkivplan iht. arkivforskriftens § 2-2.
  • Kun 18% av norske kommuner har en bevaring- og kassaksjonsplan i henhold til anbefaling fra Riksarkivaren
  • 99,8 % benytter et elektroniske arkivsystem
  • 54% av kommunene har aldri foretatt uttrekk fra sine elektroniske systemer

Rapporten påpeker også at kun 10% av de bevaringsverdige kommunale systemforekomstene som ble identifisert i SAMDOK rapporten fra 2014 er sikret og at mer enn 10.000 gjenstår.

240.000 hyllemeter med papir innrapportert

Selv om kommunene i stor grad har tatt i bruk elektroniske arkiver, produseres og oppbevares fremdeles store mengder papir i norske kommuner. Hele 240.000 hyllemeter med papirarkiver ble innrapportert i årets undersøkelse.

Kommune etterlyser mer fokus på elektroniske arkiver, bedre veiledning og tilsyn som et ledd i å gjøre kommunearkivets hverdag enklere. Tettere dialog med de kommunale arkivinstitusjonene (KAI-miljøet) blir også nevnt som et viktig virkemiddel.

Du finner oversikten over Riksarkivarens årlige kommuneundersøkelser her. 

Highlighted text

Highlighted text

Highlighted text

List with icons

List with icons

List with icons

Accordion

Description

Accordion

Description

Accordion

Description