7 Mar 2023

Suksesskriterier og fallgruver i offentlige digititaliseringsprosesser

Simen Sandberg

Simen Sandberg

Vår CEO, Anders Johnsen ble utfordret av Effektiv Velferd på hva som kjennetegner en vellykket digitaliseringsprosess og hvilke fallgruver man bør tilstrebe å unngå. Dette var hva han svarte:

«Først og fremst skal digitalisering i offentlig sektor bidra til økt service overfor innbyggerne. Dette vil kunne skje gjennom bedre, mer tilgjengelige og mer effektive tjenester.»

Hvordan påvirker digitalisering i offentlig sektor innbyggerne?

Først og fremst skal digitalisering i offentlig sektor bidra til økt service overfor innbyggerne. Dette vil kunne skje gjennom bedre, mer tilgjengelige og mer effektive tjenester. En ønsket situasjon er hvis man kan automatisere (for eksempel med økt bruk av selvbetjening) oppgaver og prosesser som det offentlige må bruke mye tid på, og hvor man kan overføre kapasiteten til andre mer nyttige oppgaver som gagner innbyggerne. Det er også et viktig poeng at digitalisering vil kunne bidra til økt innsyn i prosesser og fremdrift, som er viktig for å forebygge korrupsjon og styrke demokratiet.

Hva må til for at et digitaliseringsprosjekt skal bli vellykket?

I tillegg til viktige momenter som å ha en tydelig strategi, klare mål, og god forankring, som er gjeldende i de fleste typer prosjekter, vil man i digitaliseringsprosjekter ofte være tjent med å benytte «best of breed»-standardprodukter som utgangspunkt for sine prosjekter. Kjøper må være villig til å la leverandører få komme med kreative og innovative forslag og løsninger. Det krever at kravspesifikasjoner må beskrive problemer/utfordringer/scenarioer og ikke være for detaljorienterte. Leverandøren må få anledning til å finne ut og foreslå løsninger med sine standardprodukter.

Hvilke fallgruver finnes ved digitalisering av offentlige instanser?

En typisk fallgruve er å skreddersy løsninger for å detalj-støtte eksisterende prosesser i tilfeller hvor dette ikke er absolutt nødvendig. Dette gir ofte høye investeringskostnader, kontinuerlig avhengighet av eksterne konsulenter og ikke minst utfordringer med hensyn til fremtidige oppgraderinger. En annen fallgruve er om man havner i en situasjon der viktig data fanges i proprietære systemer slik at man ikke får gjort nytte av de eller at det hindrer bytte av løsning på et senere tidspunkt.

Highlighted text

Highlighted text

Highlighted text

List with icons

List with icons

List with icons

Accordion

Description

Accordion

Description

Accordion

Description