Kommune
30 Jan 2023

IKT Nordhordland

Lena Riis

Lena Riis

Vi er glade for å ønske IKTNH (IKT Nordhordland) velkommen som ny kunde. Les hva de selv sier om anskaffelsen👇
 

Documaster som hovedarkiv

 
«IKTNH samarbeidet ønsker å jobbe mot en systemarkitektur det alle komponenter og fagsystem har klart definerte funksjoner uten funksjonell overlapp, samt at koblingene mellom systemene, i størst mulig grad, er basert på standardiserte og åpne grensesnitt. Innenfor arkivområdet anser vi anskaffelse av en frittstående arkivkjerne som et viktig skritt mot en slik målarkitektur.
 
Documaster skal nå bli vårt hovedarkiv og alle fagsystem med behov for arkivering og oppslag skal bli koblet på i tur og orden. Documaster sitt sterke fokus på integrasjoner med høy kvalitet og med en helhetlig forvaltning var et viktig moment i vår totalvurdering når vi valgte system. Målet er en teknisk arkivstruktur som gir oss enkel drift, gode arbeidsforhold for arkivfaglige ressurser og selvsagt god tilgang på informasjon for alle medarbeidere i kommunene. Vi ønsker at flest mulig medarbeidere ikke skal måtte forholde seg til arkiv eksplisitt, men ha tilgang på nødvendig funksjonalitet via sitt «eget» fagsystem.
 
Vårt neste fokus for dette området blir å skape en sterk integrasjon mellom Documaster arkivet og de andre sentrale sakssystemene som generell saksbehandling, e-byggesak, e-plansak samt system for politisk behandling.»
nordhordaland

Highlighted text

Highlighted text

List with icons

List with icons

List with icons

Accordion

Description

Accordion

Description

Accordion

Description