24 Jan 2023

Documaster inngår kontrakt med Stortinget

Lena Riis

Lena Riis

I konkurransegrunnlaget oppga Stortinget et ønske om å oppnå en fremtidig tilstand der «Den parlamentariske dokumentasjonen (samfunnsminnet) beholder sin pålitelighet, integritet, anvendbarhet og autentisitet for ettertiden. De har derfor anskaffet Documaster Arkivløsning som skal være en integrert del av den parlamentariske saksbehandlingen, og sørge for at dokumentasjon fanges automatisk i arbeidsprosessene.

Documaster Arkiv skal fange dokumentasjon fra flere systemer og sørge for at data bevares samlet og med kontekst, uten at saksbehandlere trenger å utføre arkivering (innebygget arkivering).

«Å arkivere det parlamentariske arbeidet på Stortinget, er en av de mest interessante jobbene jeg kan tenkte meg. Som hos alle andre store og tradisjonstunge institusjoner kreves gode strukturer, godt samarbeid, faglig fokus og klare mål i en slik prosess. Vi skal gjøre det vi kan for å sørge for at arkivering fra det parlamentariske arbeidet skal bli enklere, tryggere og bedre i tiden fremover."
Petter Høiaas, Seniorrådgiver Arkiv Documaster

Highlighted text

Highlighted text

Highlighted text

List with icons

List with icons

List with icons

Accordion

Description

Accordion

Description

Accordion

Description