Arkivintegrasjon
29 Jan 2023

Webinar on demand: Arkivintegrasjon mellom CIM og Documaster | Krisen skal ikke bare håndteres - den skal også arkiveres!

Nicolai Brinchmann

Nicolai Brinchmann

Krisen skal ikke bare håndteres - den skal også arkiveres!

Ved uønskede hendelser og kriser er det spesielt viktig med gode dokumentasjons- og arkivrutiner. Mange kommuner og statlige virksomheter har kommet til oss med utfordringer knyttet til å arkivere krise- og beredskapsdokumentasjon. De har måttet lene seg på tungvinte og omfattende manuelle prosesser. Sjansen er stor for at din organisasjon møter de samme utfordringene.

Sammen med F24, ser vi frem til å gi et godt verktøy for å automatisere arkiveringsprosessen av krise- og beredskapsdokumentasjon! Nå tilbyr vi integrasjon mellom krisestøtteverktøyet CIM og Documaster Arkiv. Bli med på webinar for å lære mer

Se webinar.

 

Highlighted text

Highlighted text

Highlighted text

List with icons

List with icons

List with icons

Accordion

Description

Accordion

Description

Accordion

Description