Arkivintegrasjon
7 Feb 2023

Webinar on demand: Arkivintegrasjon mellom Skooler og Documaster

Nicolai Brinchmann

Nicolai Brinchmann

I dette webinaret presenterer vi arkivintegrasjonen mellom Skooler og Documaster. Her kan du se hvordan alt arkivverdig arbeid i fagsystemet lagres i arkivet mens du jobber. 

Skooler er et oppvekstadministrativt system med flere funksjoner, blant annet for å organisere skoledagen, føre fravær, lage timeplaner, skoleturer, oppgaver, vurderinger, IUP og utveksle meldinger mellom skolen og hjemmet. Systemet har flere tilknyttede ‘apper’ både for elever, foreldre og lærere.

Integrasjonen kan aktiveres på minutter og er en skyløsning ferdig tilpasset all arkivverdig informasjon som for eksempel årsplaner, IUPer og vurderinger, samt meldinger mellom skole og hjem som finnes i Skooler. Løsningen støtter elektronisk signering av IUP. Med Documaster sitt Noark 5 godkjente Skooler Arkiv sikres og bevares all dokumentasjon for fremtidens generasjoner.

Last ned presentasjon

Se webinar:

 

Highlighted text

Highlighted text

Highlighted text

List with icons

List with icons

List with icons

Accordion

Description

Accordion

Description

Accordion

Description