Arkiv
24 Jan 2023

Webinar on demand: Sentralisert eller desentralisert arkiv

Jean-Philippe Caquet

Tidligere handlet dette spørsmålet om hvorvidt alt av post og papirer havnet på samme sted eller skulle ligge spredt rundt i ymse arkivskap. Selv om dette ikke lenger handler om fysiske lokasjoner, er spørsmålet om hvorvidt arkivet ditt ligger i en eller flere tekniske løsninger ikke bare viktig, men sannsynligvis også viktigere. Begge deler har sine fordeler og ulemper både med tanke på sikkerhet, økonomi, informasjonsdeling og lesbarhet på kort og lang sikt.

I dette webinaret diskuterer Thomas Sødring fra OsloMet og vår arkivfaglige ekspert Jean-Philippe fordeler og ulemper med hver tilnærming.

Se webinar:

 

Highlighted text

Highlighted text

Highlighted text

List with icons

List with icons

List with icons

Accordion

Description

Accordion

Description

Accordion

Description