Arkivintegrasjon
29 Jan 2023

Webinar on demand: Fjellinjen: Enkel og effektiv saksbehandling i Microsoft 365

Nicolai Brinchmann

Nicolai Brinchmann

Med Invo sin saksløsning, kan du jobbe enklere og smartere – og sørge for at informasjonen arkiveres automatisk til rett tid. Løsningen er basert på Microsoft 365 og tar utgangspunkt i saksbehandlernes behov. Med en arkivkjerne fra Documaster, skjer arkiveringen automatisk i bakgrunnen.  

Documaster og Invo gjør saksbehandling enkelt med få klikk. Dokumentene blir også mer tilgjengelig med et meget bra søk og samhandling oppleves sømløst».

Nils-Jakob Kringlebotten, Prosjektleder i Fjellinjen AS. 

Se webinar:

 

Highlighted text

Highlighted text

Highlighted text

List with icons

List with icons

List with icons

Accordion

Description

Accordion

Description

Accordion

Description