Arkivintegrasjon
2 Feb 2023

Webinar on demand: Nytt brukergrensesnitt

Christian Lundvang

Christian Lundvang

Vi har lenge jobbet med et mer moderne og enklere brukergrensesnitt i Documaster Arkiv. En første versjon er allerede i pilot hos noen kunder. Vi gleder oss til å rulle ut til alle kunder i løpet av høsten. 

I dette webinaret kan du se en live demo før utrullingen.

Se webinar:

 

Highlighted text

Highlighted text

Highlighted text

List with icons

List with icons

List with icons

Accordion

Description

Accordion

Description

Accordion

Description