Arkiv Webinar Kommende arrangement
23 Jan 2024

Webinar - Kan offentlig forvaltning velge nye saksbehandlingsløsinger for å utføre tradisjonell saksbehandling?

Espen Nergaard

Dette temaet kjørte vi som et fysisk seminar i våre lokaler i slutten av oktober. Etter gode tilbakemeldinger, høyt engasjement og etterspørsel fra kunder, har vi bestemt oss å også gjennomføre det som et webinar!

Sammen med Sopra Steria ønsker Documaster å demonstrere hvordan prosessene  generell saksbehandling, innsynsprosess og postmottak kan se ut i en plattformløsning som Salesforce. 

Salesforce er et av verdens mest brukte verktøy for kundedialog. Sopra Steria vil vise hvorfor nettopp dette er en fordel når man skal lage brukervennlige saksbehandlingsløsninger. 

Og som alltid vil vi vise hvordan dette gjøres, samtidig som vi ivaretar prinsippene om Innebygd Arkivering. 

Målgruppen for dette webinaret er alle som har interesse av å se hvordan nye moderne plattformer kan benyttes til saksbehandling. Om det er arkivarer, saksbehandlere, ledere eller andre ansatte som i dag jobber i sakarkivsystemer.

 

Tidspunkt: Onsdag 24.januar kl. 09:30.

Webinaret er gratis og varer i 45 minutter.

 

Vær tidlig ute med din påmelding:

Highlighted text

Highlighted text

Highlighted text

List with icons

List with icons

List with icons

Accordion

Description

Accordion

Description

Accordion

Description