Arkiv Webinar Kommende arrangement
13 Nov 2023

Webinar - Få kontroll på administrasjon og forvaltningen av Teams-sites med Overview & Control

Espen Nergaard

Microsoft Teams er en god plattform for samarbeid, men det er lett å miste kontrollen på mengden av Teams, deltakere, tilganger og struktur. Mange sliter med å opprettholde oversikten over sine teams og kanaler.

Dette fører til redusert sikkerhet, unødvendig tidsbruk og ineffektive arbeidsprosesser.

Overview & Control er et verktøy som gjør arbeidet på Teams mer oversiktlig, mer brukervennlig og sikrere for alle i organisasjonen. 

I dette webinaret har vi fått med oss Kvam kommune. Vi vil sammen gå gjennom hvordan vårt produkt Overview & Control kan hjelpe deres virksomhet med å få oversikt og kontroll på alle Teams-siter, Grupper og SharePoint-siter, få kontroll på opprettelsen av nye, enkelt innrullere og utrullere nye brukere med mer.

Agenda:

  • Introduksjon
  • Kvam Kommune sin erfaring med Overview & Control
  • Demo av verktøyet
    • Oversikt over eksisterende teams og SharePoint-områder
    • Kontroll på brukertilganger
    • Opprettelse av teams med maler
  • Spørsmålsrunde
Målgruppen for dette webinaret er Teams-administratorer, og andre som kjenner på utfordringen med å administrere og forvalte det økende antallet Teams-siter.

 

Tidspunkt: Onsdag 31.januar kl. 09:30.

Webinaret er gratis og varer i 45 minutter.

 

Vær tidlig ute med din påmelding:

Highlighted text

Highlighted text

Highlighted text

List with icons

List with icons

List with icons

Accordion

Description

Accordion

Description

Accordion

Description