Kommune
20 Jan 2023

Sandefjord Kommune

Lena Riis

Lena Riis

Sandefjord kommune tok i bruk Documaster fordi vi har ambisjoner om en separat arkivkjerne for dokumentproduksjonen utenfor sak- og arkivsystemet."

Jahn Pettersen
Leder for dokumentsenteret

Mer enn en systemleverandør

Documaster er mer enn en systemleverandør, de har et arkivfaglig høyt nivå. Kompetansen til de ansatte og måten de arbeider på sørger for at kvaliteten på hva som er arkivverdig blir tatt med fra fagsystemene. Documaster har fokus på å ta vare på, men kanskje enda viktige, å finne igjen dokumentasjon etter noen år. Det er viktig for oss. Ved å samle viktig dokumentasjon i Documaster tar vi også høyde for fremtidige endringer i organisasjonsstruktur o.l, Med Documaster kikker vi ikke bare bakover, men også fremover. Vi opplever også at Documaster er svært lydhør ovenfor våre behov og får gehør for våre innspill, det er svært verdifullt for oss

Jahn Pettersen, Seksjonsleder dokumentsenteret.

Historie

Det første forsiktige samarbeidet med Documaster startet tilbake i 2017 da det ble inngått en avtale om å avlevere digitaliserte gamle byggesaksarkiver til Documaster arkivkjerne. Basert på PPTs ønske om overgang til fullelektronisk arkiv inngikk vi i 2018 en avtale for å ivareta integrasjonen mot PPT-systemet HK Oppvekst. Gjennom 2019 ble det tydelig at lagringskapasiteten knyttet til avtalen rundt digitaliseringen av de gamle byggesaksarkivene var for liten. Dette resulterte i at Documaster foreslo å slå disse avtalene sammen til en ny Enterpriseavtale, noe Sandefjord kommune fant ville være gunstig. Vi opplever Enterpriseavtalen mer prisgunstig for oss og betydelig mer fleksibel sett opp mot våre utviklingsbehov.

Strategisk tilnærming

Det er en strategisk målsetting for dokumentsenteret i Sandefjord kommune at vi skal drive med innovasjon og utvikling. Vi jobber for å ha en strategisk tilnærming til dokumentasjonsforvaltning og arkiv i et helhetlig perspektiv. I dette ønsker vi også å legge til rette for en forenklet og digitalisert arkivtjeneste, og forsøker å være «fremme i skoa» ved å tilby effektive løsninger for arkivering og gjenfinning til kommunens saksbehandlere. Vi mener at vårt valg av Documaster sin arkivkjerne vil være et viktig bidrag i våre mål i forhold til dette siden vi opplever at Documaster ligger langt fremme i utviklingen, har høy faglig kompetanse og leverer et produkt (arkivkjernen) som vi mener tilfredsstiller våre behov godt.

Overview & control

Dokumentsenteret har også anskaffet Documasters «Overview & control». Løsningen planlegger vi å benytte til å fange arkivverdig dokumentasjon fra Microsoft365 hvor Teams og Sharepoint vil være hovedkildene til økt dokumentfangst. Vi ønsker høyest mulig grad av automatisert dokumentfangst. Dette vil, etter vår vurdering, bidra til at definisjonen av hva som utgjør arkivverdig informasjon i så liten grad som mulig ikke er opp til den enkelte saksbehandlers skjønn, men som er noe mer predefinert gjennom en forutgående vurdering av hvilken dokumentasjon som skal arkiveres. Her vil vi samarbeide tett med kommunens IT-enhet som er entusiastiske til løsningen og støtter godt oppunder en slik tilnærming. Vi har ambisjoner om å komme godt i gang med dette prosjektet i løpet av 2022.

Faktaopplysninger

Dokumentsenteret er organisert i to team, hvor team daglig drift (teamleder + 15 medarbeidere) er grunnmuren for å løse vår oppgaveportefølje. Team utvikling (teamleder/arkivleder + 5 medarbeidere) ivaretar seksjonens fokus på digitalisering, innovasjon og utvikling. Til sammen består seksjonen av ca. 20 årsverk.

Viktig styringsdokumentasjon for dokumentsenteret er kommunedirektørens oppdragsdokument, kommunens digitaliseringsstrategi og seksjonens egen strategiske plan.

1N0A9411web

Separat arkivkjerne

Vår hovedtilnærming for å ta i bruk Documaster er at vi har ambisjoner om en separat arkivkjerne for dokumentproduksjonen utenfor Websak. På sikt vil vi vurdere om det er mest hensiktsmessig å styre all arkivering fra alle fagsystemer inn i Documasters arkivkjerne, mens all saksbehandling i Websak skal styres til Websak arkivkjerne. Dette vil være en tydelig retning og vil gi et tydeligere skille mellom saksbehandlingen og dokumentproduksjonen i fagsystemene. I tillegg vil dette gi oss bedre oversikt over våre arkiver.

Highlighted text

Highlighted text

List with icons

List with icons

List with icons

Accordion

Description

Accordion

Description

Accordion

Description