Stat
20 Jan 2023

Helsedirektoratet

Lena Riis

Lena Riis

I 2017 tok Helsedirektoratet en strategisk beslutning om å gjøre et tydeligere skille mellom saksbehandling og arkiv.

De har en visjon om innebygget arkivering – hvor de ansatte ikke behøver å forholde seg til arkivering, men at det skjer automatisk fra de fagsystemene de jobber i til daglig.

Som et ledd i denne strategien anskaffet Helsedirektoratet Documasters frittstående arkivkjerne. Alle nye fagløsninger som utvikles i Helsedirektoratet skal benytte Documaster som arkivløsning.

Helsedirektoratet har utviklet en egen integrasjonsplattform som på sikt skal inneholde de nødvendige  arkivtjenestene fagløsningene benytter for arkivering. På denne måten sikrer Helsedirektoratet fleksibilitet i sin arkitektur; både fagløsninger og arkivløsninger spiller sammen som separate tjenester som kan forvaltes for seg selv og eventuelt erstattes over tid, for eksempel hvis det skulle komme mer attraktive løsninger i fremtiden.

Å jobbe med Helsedirektoratet har vært med på å utvikle Documaster som selskap, sier Anders Johnsen, CEO i Documaster. Helsedirektoratet har høye krav til sikkerhet, og vi har jobbet mye med både teknisk og organisatorisk informasjonssikkerhet sammen med dyktige folk i Helsedirektoratet og direktoratets leverandører. Dette arbeidet har helt klart styrket vår sky-tjeneste og oss som selskap.

 

Documaster er løsningsorientert og har høy kompetanse, det har vært avgjørende for oss i denne prosessen sier Bjørn Intelhus, Avdeling utvikling og digitale kanaler, Helsedirektoratet.

 

 

Highlighted text

Highlighted text

Highlighted text

List with icons

List with icons

List with icons

Accordion

Description

Accordion

Description

Accordion

Description