Kommune
21 Feb 2023

Sandnes kommune

Lena Riis

Lena Riis

Sandnes ønsker å samle dokumentasjon fra produksjonssystemer i kommunen på ett sted

I 2019 utlyste Sandnes kommune anbud på frittstående arkivløsning. De ønsket en arkivkjerne som samlet dokumentasjon fra produksjonssystemer i kommunen på ett sted. I tillegg var det viktig å få innsyn i avsluttede systemer og på sikt avvikle disse. Sandnes ønsket også bistand til uttrekk av gamle systemer (deponering), som det var noen av etter kommunesammenslåingen. 

"I forbindelse med migrerings- og deponeringsarbeidet etter kommunesammenslåingen, var det også et særlig behov for rådgivningstjenester. Documaster har jobbet aktivt i mange år for å få på plass integrasjoner mot mange av de sentrale fagsystemene våre. I tillegg var et forutsigbart kostnadsbilde et viktig element for oss i valg av leverandør.» 

Bjarte Aanestad, Virksomhetsleder Dokumentsenter Sandnes kommune. 

Større datafangst fra produksjonssystemene

Bjarte kan videre fortelle at antall påkoblede systemer det siste året har økt betraktelig. Nå ser Sandnes større datafangst fra produksjonssystemene, spesielt klientsystemer på sikker sone, og de kan gjøre søk på tvers av ulike kilder i Documaster arkiv. De har i tillegg til aktive integrasjoner fått inn digitaliserte papirarkiv fra barnevernstjenesten og PPT. Sandnes kommune har beveget seg fra en fragmentert arkivstruktur mot et sentralisert arkiv. 

Sandnes ser verdien av å samle arkiver i en løsning også for fremtiden. Vi ønsker å gi gode innsynsløsninger til egne saksbehandlere og innbyggerne. Vi har en visjon om at publikum skal kunne søke både i historiske arkiver og pågående saker fra ulike kilder i én innsynsløsning fra vår hjemmeside. Vi arbeider med et slik scenario for eiendomsarkivene.   

«Documaster er en god sparringpartner som er flinke til å følge opp ulike scenarioer og muligheter. Det er verdifullt for oss i utvikling av en god arkivarkitektur.»  

 

 

«Vi hadde behov for en arkivfaglig sterk leverandør som kjenner bredden i kommunens tjenester og systemportefølje. "

Highlighted text

Highlighted text

List with icons

List with icons

List with icons

Accordion

Description

Accordion

Description

Accordion

Description