24 Jan 2023

Equality Check

Lena Riis

Lena Riis

Documaster ligger øverst på listen hos Equality Check sin company review. Equality Check er en plattform der ansatte kan legge igjen anonyme anmeldelser om likestilling, bedriftskultur, balanse mellom arbeid og fritid og ledelsens forpliktelse til mangfold.
Dette er fantastisk attest å få fra våre ansatte! Som selskap jobber vi daglig med det å inspirere hverandre, ha felles mål, og å skape de beste mulighetene for hver enkelt ansatt. Vi ønsker alltid å forbedre oss og er glad for at Equality Check tar pulsen til selskaper på denne måten.  Anders Johnsen, CEO i Documaster

Highlighted text

Highlighted text

Highlighted text

List with icons

List with icons

List with icons

Accordion

Description

Accordion

Description

Accordion

Description