25 Jan 2024

Oppgradering av Arkivplan.no

Espen Nergaard

Arkivplan.no blir nå introdusert i en helt ny, moderne plattform for enklere bruk og samhandling. Nå er det blitt enda enklere å samhandle, dele og oppdatere kommunens arkivplan. 

Gjennom 2024 vil vi oppgradere alle arkivplankunder til ny og forbedret versjon. Vi baserer utrullingen på puljevis utrulling, hvor alle kunder må melde seg på ønsket pulje.

Utrullingen vil starte i mars, og vil pågå fortløpende gjennom året. Den vil være effektiv og kreve minimalt av dere som virksomhet.

Det vil være mulig å overføre data fra gammel til ny versjon av arkivplan. Dette vil i såfall skje med minimal deltakelse fra kunde, og vil være et tilvalg dere velger.

Opplæring vil skje via Teams eller e-læring. Dette er et valg dere selv gjør.

For å melde deg på en utrullingspulje trenger vi litt informasjon av deg. Fyll ut skjemaet under for å holde av plass i ønsket utrullingspulje:

Meld deg på

 

Highlighted text

Highlighted text

Highlighted text

List with icons

List with icons

List with icons

Accordion

Description

Accordion

Description

Accordion

Description