Arkiv
24 Jan 2023

Webinar on demand: Arkivets livsløp - avslutning og deponering

Jean-Philippe Caquet

I denne serien ser vi nærmere på en av de mest kritiske periodene i arkivets livsløp - avslutning og deponering. Vi tar en grunnleggende gjennomgang av begreper, momenter og hensyn i arkivets midtlivskrise.

Det er mange spørsmål, meninger, og ikke minst oppfatninger rundt arkivavslutning.  Det er i denne prosessen man kan påvirke mest, har størst ansvar, og ikke minst; sikrer arkivenes verdi som bevis- og kulturmateriale.

Vår arkivfaglige rådgiver Petter B. Høiaas, har i løpet av fire webinarer, basert på spørsmål og erfaringer fra våre kunder og relasjoner, forklart og fortalt om arkivavslutning, primært i det offentlige.

  1. Grunnleggende begreper -  en felles forståelse av hva som egentlig er viktig
  2. Noark standarden - Som konsept og verktøy, ikke et mål i seg selv
  3. Avslutning og bevaringshåndtering - Den kritiske midtlivskrisen
  4. En mer fleksibel arkivfremtid? - En lysende digital fremtid?

Se webinar:

 

Highlighted text

Highlighted text

Highlighted text

List with icons

List with icons

List with icons

Accordion

Description

Accordion

Description

Accordion

Description