Arkiv
24 Jan 2023

Webinar on demand: Elevmappe

Jean-Philippe Caquet

Hver nordmann går minst 10 år på grunnskole. Det samles opp store mengder dokumentasjon om eleven i løpet av denne perioden, alt fra prøvesvar, oppgaver, fravær, skoleskyss og henteregler, opplæringsplaner og sensitiv dokumentasjon om mobbing og vanskelige familieforhold. Denne dokumentasjonen skal og bør bevares for å beskytte rettighetene til eleven det gjelder.

Dessverre har det aldri eksistert én elevmappe per elev, selv om man ofte har sett det for seg. Mappen finnes spredt i forskjellige it-systemer, låste skap hos PP-tjenesten, skuffene til rektor og læringsplattformen.

Er det mulig å samle alt i én elevmappe, hvor eleven, foreldre og kommunen har tilgang, samtidig som uvedkommende ikke får adgang?

Vi i Documaster tror det er mulig, og inviterte til et webinar om samlet elevmappe

Se webinar:

 

Highlighted text

Highlighted text

Highlighted text

List with icons

List with icons

List with icons

Accordion

Description

Accordion

Description

Accordion

Description