Arkivintegrasjon
29 Jan 2023

Webinar on demand: Arkivintegrasjon: Mercell & Documaster | Løsningen på ditt arkiveringsbehov

Nicolai Brinchmann

Nicolai Brinchmann

Arkivering i en anskaffelsesprosess kan være svært tid- og ressurskrevende. Store mengder dokumentasjon skal håndteres og arkiveres for å sikre at innkjøpsprosessen er godt dokumentert. Som innkjøper har du et lovpålagt krav om å dokumentere alt av innkjøp i din organisasjon. For mange betyr dette tidkrevende arbeid og sjonglering av ulike arkivsystemer. Documaster løser alt dette på en enkel, sikker og effektiv måte.
 
I dette webinaret kan du se hvordan din hverdag som innkjøper eller arkivar kan bli enklere, og hvordan Documaster sømløst ivaretar ditt arkiveringsbehov.

Se webinar:

 

Highlighted text

Highlighted text

Highlighted text

List with icons

List with icons

List with icons

Accordion

Description

Accordion

Description

Accordion

Description