Arkivintegrasjon
29 Jan 2023

Webinar on demand: Arkivintegrasjon - SpeedAdmin og Documaster

Nicolai Brinchmann

Nicolai Brinchmann

Mange kommuner har tatt kontakt med oss fordi de har utfordringer knyttet til dokumentasjonen som blir generert i SpeedAdmin. Kommunene har tidligere ikke har hatt noen arkivintegrasjon. Vi har nå inngått et tett partnerskap med SpeedAdmin for å løse disse utfordringene. 

Speedadmin er en alt-i-ett fagsystem for musikk- og kulturskoler. Systemet er skybasert og ivaretar alle behov musikk- og kulturskolene har i forhold til administrasjon.

Vi ønsker at saksbehandlere som jobber i fagsystemet skal ha fokus på fag og levere god saksbehandling - ikke bekymre seg over om ting blir arkivert. Vi har utviklet en integrasjon som gjør at saksbehandlere ikke trenger å forholde seg til arkiv, man skal være trygg på at arkiveringen er ivaretatt og følger lovmessige krav. 

I dette webinaret vil du se hvordan integrasjonen er utviklet i tillegg til en kort demo.

Se webinar:

 

Highlighted text

Highlighted text

Highlighted text

List with icons

List with icons

List with icons

Accordion

Description

Accordion

Description

Accordion

Description