Arkivintegrasjon
29 Jan 2023

Webinar on demand: Arkivintegrasjon mellom Conexus og Documaster

Nicolai Brinchmann

Nicolai Brinchmann

Mange kommuner har tatt kontakt med oss fordi de har utfordringer knyttet til dokumentasjonen som blir generert i Conexus sine produkter Conexus Engage og Conexus Stafettloggen. Kommunene har tidligere ikke hatt noen arkivintegrasjon. Vi har nå inngått et tett partnerskap med Conexus for å løse disse utfordringene sammen.

Conexus leverer læringssystemer. Deres digitale læringsprodukter gir skolene, og den enkelte pedagog, muligheter til å skape en bedre læringsdialog med elevene. Conexus tilbyr løsning for innsikt, identifisering og oppfølging gjennom elevdata.
 

Documaster ønsker at saksbehandlere som jobber i fagsystemet skal ha fokus på fag og levere god saksbehandling - ikke bekymre seg over om ting blir arkivert. Vi har utviklet en integrasjon som gjør at saksbehandlere ikke trenger å forholde seg til arkiv, man skal være trygg på at arkiveringen er ivaretatt og følger lovmessige krav. 

I dette webinaret kan du lære mer om hvordan integrasjonen er utviklet, i tillegg til å se en kort demo. 

Se webinar:

 

Highlighted text

Highlighted text

Highlighted text

List with icons

List with icons

List with icons

Accordion

Description

Accordion

Description

Accordion

Description