Arkivintegrasjon
29 Jan 2023

Webinar on demand: Samle all eiendomsdokumentasjon i ett og samme eiendomsarkiv

Christian Lundvang

Christian Lundvang

 Eiendomsdokumentasjon i en kommune er typisk spredd på mange forskjellige kilder - både i digitale systemer og i papirarkiv. Documaster har som visjon å få samlet, strukturert og tilgjengeliggjort dokumentasjonen i ett og samme system. På denne måten vil kommunen, innbygger og andre interessenter få lettere tilgang til den dokumentasjonen de er ute etter.

Samle dokumentasjon fra tekniske fagsystemer, papirarkiver og innskannede byggesaksarkiver i ett og samme arkiv. Strukturer dokumentasjon ihht ArkivLett, og den vil bli lettere tilgjengelig og gir dere mulighet til å ta i bruk nye og moderne innsyns- og saksbehandlingsløsninger.

I dette webinaret går vi gjennom:

  • Innskanning av papirbaserte arkiver

  • Migrering fra andre eiendomsarkivløsninger

  • Integrasjoner til tekniske fagsystemer som løpende fører over dokumentasjon

  • Kategorisering og strukturering av eiendomsarkiv

  • Innsyn for interne og eksterne

  • Demo av løsningen

  • QA

Se webinar:

HubSpot Video

 

Highlighted text

Highlighted text

Highlighted text

List with icons

List with icons

List with icons

Accordion

Description

Accordion

Description

Accordion

Description