Arkiv
24 Jan 2023

Webinar on demand: Blockchain og «Arkivet-i-dokumentet»

Jean-Philippe Caquet

Hva om blockchain kan brukes til å verifisere elektroniske dokumenter? Samtidig som at Thomas Sødring ved OsloMet tenkte disse tankene, ble det i Trondheim kommune lekt med ideen om at et dokument ikke lenger må eksistere i en database for å gi mening, men at man i stedet kunne lagre kontekstinformasjonen direkte i dokumentet og dermed gjøre dem helt uavhengige. Og hvordan kan disse to tingene henge sammen?
 
I dette webinaret kan du høre Thomas Sødring og vår arkivfaglige ekspert Jean-Philippe snakke om to ideer som plutselig ble til en.

Se webinar:

 

Highlighted text

Highlighted text

Highlighted text

List with icons

List with icons

List with icons

Accordion

Description

Accordion

Description

Accordion

Description