Arkiv
24 Jan 2023

Webinar on demand: Innebygd Arkivering del 1

Espen Nergaard

Arkivverket har en visjon om at i fremtiden bruker ikke ansatte i offentlige virksomheter tid på arkivering. Dette initiativet kalles innebygd arkivering og handler om at man allerede i utformingen av nye systemer og prosesser tar høyde for bevaring og tilgang til dokumentasjon i et langtidsperspektiv. 

I dette webinaret kan du høre Espen Nergaard og en av våre arkivfaglige rådgivere, Petter B. Høiaas, diskutere hvordan vi har oppfattet innebygd arkivering, samt gå gjennom fordeler og ulemper med forskjellige tilnærminger.
 

Se webinar:

 

Highlighted text

Highlighted text

Highlighted text

List with icons

List with icons

List with icons

Accordion

Description

Accordion

Description

Accordion

Description