REFERANSER

Over 150 organisasjoner bruker nå Documaster Arkiv - les hvordan vi har løst deres utfordringer

Trusted by 300+ customers 
bama-1
knudsen
Helsedirektoratet_logo
Edge_RGB_pos
sitecom
Asset 5

Forskningsetiske Komiteer & Documaster

Documaster Pro Arkiv benyttes både til løpende journalføring og enkel saksbehandling for de nasjonale forskningsetiske komiteene. I tillegg er det impotert historiske data fra tidligere benyttet ePhorte4 løsning (sak/arkiv system)

 

Asset 4

Ringerike Kommune & Documaster

For virkelig å komme i gang med digitaliseringsprosessen i kommunen trengte Ringerike kommune en arkivkjerne i lukket sone.

Les mer

 

Asset 3

Bama & Documaster

Bama ønsket å digitalisere sitt papirbaserte personalarkiv for å øke tilgjengeligheten og sikkerheten i arkivet.  Documaster har jobbet tett sammen med Bama, og til nå har vi digitalisert ca. 8000 personalmapper, og arkivert disse med standard metadata som sikrer tilgang og gjenfinning.


 

img4

Sarpsborg kommune & Documaster

Sarpsborg kommune er i startfasen med å sette sin nye digitaliseringsstrategi ut i livet. Strategien har
mange aksjonspunkter, og et av dem er å skille sak og arkiv. Kommunen har i dag et tradisjonelt
sak/arkiv system som fungerer både som saksbehandlingssystem for administrative vedtak og
kommunal saksbehandling samt arkivsystem. Arkivpliktig materiale som ikke blir skapt i dette
systemet befinner seg pr nå i stor grad i fag-systemer uten tilknyttet arkivkjerne eller på papir. Sarpsborg er i god gang med å integrere fagsytem mot Documaster.

 

img5

Trondheim Kommune & Documaster

Trondheim Kommune var sammen med Klæbu, Malvik og IKA Trøndelag Documasters første kunde og var med på å utvikle digitaliseringsløsningen for historiske byggesaker. I dag samarbeider vi på flere spennende prosjekter, både på dekommisjonering og innsyn i historiske arkiver.

 

img6

Stjørdal kommune & Documaster

Documaster sin produktutvikling er kundedrevet. De lytter til kundene og utvikler det vi faktisk vil ha. Kombinasjonen av ny teknologi, sterk arkivfaglig kompetanse og ønsket om å åpne sin kjerne for andre fagsystemer gjør at vi ønsker å samle mange kilder i Documasters frittstående arkivkjerne.» Nina Fossbakken, arkivleder Stjørdal kommune.

 

Vil du vite mer?