Webinar

Se våre webinarer

Arkivintegrasjon mellom Compilo og Documaster 

Det er laget integrasjon slik at dokumenter og avvik i Compilo _Kvalitet blir overført til Documaster Arkiv.

 I webinaret viser vi deg integrasjonen som sørger for automatisk arkivering av dokumenter og avvik fra Compilo til Documaster, i henhold til Noark 5 standarden.

Les mer

Alt du tenger å vite om Arkivintegrasjoner

 

Har du hørt om arkivintegrasjoner og ønsker du å lære mer? Hva er egentlig en arkivintegrasjon og hva må man tenke på når man skal etablere en integrasjon?

I dette webinaret kan du høre vår ekspert Espen Nergaard snakke om alt innen integrasjoner og trender innen arkivforvaltningen. 

Se webinar

Arkivintegrasjon mellom Conexus og Documaster

Mange kommuner har tatt kontakt med oss fordi de har utfordringer knyttet til dokumentasjonen som blir generert i Conexus sine produkter Conexus Engage og Conexus Stafettloggen. Kommunene har tidligere ikke hatt noen arkivintegrasjon. Vi har nå inngått et tett partnerskap med Conexus for å løse disse utfordringene sammen.

I dette webinaret vil du lære mer om hvordan integrasjonen er utviklet, i tillegg vil vi vise deg en kort demo. Det blir god anledning til å stille spørsmål. 

Se webinar

Samle all eiendomsdokumentasjon i ett og samme eiendomsarkiv

 

Eiendomsdokumentasjon i en kommune er typisk spredd på mange forskjellige kilder - både i digitale systemer og i papirarkiv. Documaster har som visjon å samle, strukturere og tilgjengeliggjøre dokumentasjonen i ett og samme system. På denne måten vil kommunen, innbygger og andre interessenter få lettere tilgang til den dokumentasjonen de er ute etter.

I dette webinaret kan du se hvordan Documaster kan hjelpe deg.

Se webinar

Arkivintegrasjon mellom CIM og Documaster

Krisen skal ikke bare håndteres – den skal også arkiveres! 

Sammen med F24 Nordics presenterer vi et nytt og godt verktøy for å automatisere arkiveringsprosessen av krise- og beredskapsdokumentasjon. Vi tilbyr nå en integrasjon mellom CIM Krisehåndtering og Documaster Arkiv.

Se webinar

Endelig orden i teams (MS 365)

Kvam kommune deler sin erfaring med vårt nye produkt Overview&Control.

Vi har vært storbruker av Teams allerede før Corona og måtte gjøre noe for å holde kontroll på de ulike teamene, hvem som er medlem og hvilke maler som er i bruk. Overview&Control gav oss akkurat den kontrollen og oversikten vi trengte. " Hans Christian Berstad, IT-leiar i Kvam

I dette webinaret kan du høre Kvams erfaringer og samtidig få en introduksjon til Overview&Control. Webinaret passer for både IT og arkiv i kommunen. Vi planlegger også en integrasjon fra Overview&Control til Documaster arkiv for de som ønsker det.

Se webinar

Nytt brukergrensesnitt

Vi har lenge jobbet med et mer moderne og enklere brukergrensesnitt i Documaster Arkiv. En første versjon er allerede i pilot hos noen kunder. Vi gleder oss til å rulle ut til alle kunder i løpet av høsten. 

I dette webinaret kan du se en live demo av det nye  brukergrensesnittet til Documaster arkiv

Se webinar

Endelig orden på kontraktene

Hør hvordan Nova Consulting Group (NOVA) har fått kontroll på sine kontrakter

NOVA har mange kunder fra ulike bransjer, både privat og offentlig. Alle med ulike maler og signeringsløsninger for sine kontrakter.

" Vi trengte et sted hvor mal ikke har noe å si, og hvor man enkelt kan ha oversikt over forpliktelser og frister." Geir Andås, salgssjef Epinova (NOVA)

Se hvordan Documaster kontraktsmodul gjorde det enkelt å få oversikt og varsling på for eksempel prisjustering, fornying, opsjoner o.l

Se webinar

Arkivintegrasjon - SpeedAdmin og Documaster

SpeedAdmin er et fagsystem som forenkler utførelsen av de administrative oppgavene knyttet til musikkskolen. Systemet er skybasert og er en “alt-i-ett-løsning” for musikk- og kulturskoler. 

Vi ønsker at saksbehandlere som jobber i fagsystemet skal ha fokus på fag og levere god saksbehandling - ikke bekymre seg over om ting blir arkivert. Vi har utviklet en integrasjon som gjør at saksbehandlere ikke trenger å forholde seg til arkiv, man skal være trygg på at arkiveringen er ivaretatt og følger lovmessige krav. 

I dette webinaret kan du lære mer om hvordan integrasjonen er utviklet, samt se en kort demo.

Se webinar

Arkivpraten: Arkiv og AI

Artificial intelligence, AI, er et populært begrep som brukes både feil og rett, men er kort fortalt en benevning på teknologi som skal kunne utføre oppgaver som normalt krever menneskelig intelligens, språkforståelse, skjønn og tolkningsevne. Den skal med andre ord kunne ta over oppgaven til et tenkende menneske eller deler av et tenkende menneske. Men som man vet, trenger alle mennesker utdanning, veiledning og ledelse for å utføre arbeidsoppgavene sine.

Med et fokus på arkiv og dokumentasjonsforvaltning diskuterer Jean og Petter hvordan og hvilke oppgaver en AI kan utføre, hvordan den kan læres opp og veiledes underveis, og ikke minst... om den bør inviteres  på julebordet.

Se webinar

Arkivintegrasjon: Mercell & Documaster

Løsningen på ditt arkiveringsbehov

Arkivering i en anskaffelsesprosess kan være svært tid- og ressurskrevende. Store mengder dokumentasjon skal håndteres og arkiveres for å sikre at innkjøpsprosessen er godt dokumentert.

Sammen med vår partner Mercell viser vi i dette webinaret vår løsning som sømløst ivaretar ditt arkiveringsbehov, samt gjør livet til innkjøper enklere.


Se webinar

Arkivintegrasjon: Mercell Tendsign & Documaster

Løsningen på ditt arkiveringsbehov

Arkivering i en anskaffelsesprosess kan være svært tid- og ressurskrevende. Store mengder dokumentasjon skal håndteres og arkiveres for å sikre at innkjøpsprosessen er godt dokumentert.

Sammen med vår partner Mercell viser vi i dette webinaret vår løsning som sømløst ivaretar ditt arkiveringsbehov, samt gjør livet til innkjøper enklere.

Se webinar

Fjellinjen: Enkel og effektiv saksbehandling i Microsoft 365

 

Med Invo sin saksløsning, kan du jobbe enklere og smartere – og sørge for at informasjonen arkiveres automatisk til rett tid. Løsningen er basert på Microsoft 365 og tar utgangspunkt i saksbehandlernes behov. Med en arkivkjerne fra Documaster, skjer arkiveringen automatisk i bakgrunnen. 

Documaster og Invo gjør saksbehandling enkelt med få klikk. Dokumentene blir også mer tilgjengelig med et meget bra søk og samhandling oppleves sømløst».

- Nils-Jakob Kringlebotten, Prosjektleder i Fjellinjen AS. 

I dette webinaret kan du høre hvorfor Fjellinjen valgte Invo og Documaster – og se en demo av løsningen. 

Se webinar

Arkivpraten: Arkiv som grunnlag for demokrati

 

Syttende mai sitter flosklene løst om frihet, nasjon, rettferdighet, folkestyre og demokrati. Det blir fort litt mange floskler på en dag, så for å reparere litt skal Jean og Petter snakke om en av våre floskler. "Arkiv som grunnlag for demokrati"...Er det egentlig det?

Se webinar

Automatisering av byggesaksarkiv

 

Ålesund Kommune har innsett at de i dag bruker alt for mye tid på å tilrettelegge for dokumentasjonen til eiendommene i kommunen. Mange henvendelser medførte samlet mange timers arbeid hver uke for å hente ut de korrekte dokumentene og tilgjengeliggjøre disse.

Documaster og Simplifai har sammen utført en POC og vil nå videreføre dette i Ålesund kommune. Dette skal gjøres via Simplifai sin Documentbot AI- løsning. Med Documaster sin arkivkjerne som utgangspunkt tar Simplifai sin Documentbot med innebygd AI-trening for seg dokumentpakkene for eiendom etter eiendom. 

Vil du se hvordan du kan effektivisere håndteringen av dokumentpakkene tilknyttet byggesaksarkivet deres?

Se webinar

Innebygd arkivering del 3

Espen Nergaard og Petter B. Høiaas tar en prat om temaet innebygd arkivering. Denne gangen går de i detalj på bruken av dokumentasjon. Hvordan kan du hensynta endret bruksbehov, allerede ved utformingen av en prosess, system eller løsning?

Se webinar

Arkivintegrasjon mellom TietoEVRY Socio og Documaster

I samarbeid med TietoEVRY presenterer vi i dette webinaret integrasjonen mellom Socio og Documaster Arkiv. Løsningen bidrar til en mer effektiv prosess i kommunen og sørger for at kritisk informasjon blir arkivert nå og for fremtiden. 

I webinaret kan du se hvordan alt arkivverdig arbeid i Socio lagres direkte i arkivet mens du jobber. Det blir god anledning til å stille spørsmål i webinaret. 

Se webinar

Innebygd arkivering del 2

Espen Nergaard og vår arkivfaglige rådgiver Petter B. Høiaas er tilbake for nok en prat om innebygd arkivering. Her går de enda mer i detalj på alternative tilnærminger og de forskjellige alternativene sine fordeler og ulemper.

Se webinar

Innebygd arkivering del 1

Arkivverket har en visjon om at i fremtiden bruker ikke ansatte i offentlige virksomheter tid på arkivering. Dette initiativet kalles innebygd arkivering og handler om at man allerede i utformingen av nye systemer og prosesser tar høyde for bevaring og tilgang til dokumentasjon i et langtidsperspektiv. 
 
I dette webinaret kan du høre Espen Nergaard og vår arkivfaglig rådgiver, Petter B. Høiaas, diskutere hvordan vi har oppfattet innebygd arkivering, samt gå gjennom fordeler og ulemper med forskjellige tilnærminger.
 

Se webinar

Blockchain og «Arkivet-i-dokumentet»

Holdt av Jean Phillipe Caquet og Thomas Sødring

 
Blockchain er fortsatt en høyst aktuell teknologi som vi  ikke har funnet alle bruksområdene for. Hva om blockchain kunne blitt brukt til å verifisere elektroniske dokumenter, eller et dokument ikke lenger må eksistere i en database for å gi mening, men kontekstinformasjonen lagres direkte i dokumentet og dermed gjør dem helt uavhengige? Og hvordan kan disse to henge sammen?
 
I dette webinaret kan du høre Thomas Sødring og vår arkivfaglige ekspert Jean-Philippe snakke om to ideer som plutselig ble til en.
 
Se webinar

Migrering fra IST Extens

Holdt av Christian Lundvang

Documaster har, i samarbeid med IST, kartlagt og mappet fagsystemet Extens til Documaster sin Noark arkivkjerne. Dette tilgjengeligjør historiske data fra IST Extens gjennom en innsynsløsning i Documaster der man effektivt kan gjøre søk og gjenfinning av migrerte data. Historiske data man får med seg er blant annet vitnemål, karakterer, fravær, klasseliste og plassering.

Se webinar

Arkivintegrasjon mellom Skooler og Documaster

Holdt av Dag Torp og Nicolai Brinchman

Skooler er et oppvekstadministrativt system med flere funksjoner, blant annet for å organisere skoledagen, føre fravær, lage timeplaner, skoleturer, oppgaver, vurderinger, IUP og utveksle meldinger mellom skolen og hjemmet. Systemet har flere tilknyttede ‘apper’ både for elever, foreldre og lærere.

I dette webinaret kan du se hvordan alt arkivverdig arbeid i Skooler lagres i Documaster mens du jobber. Det blir god anledning til å stille spørsmål.

Se webinar

Sentralisert eller desentralisert arkiv?

Holdt av Jean Phillipe Caquet og Thomas Sødring

Tidligere handlet dette spørsmålet om hvorvidt alt av post og papirer havnet på samme sted eller skulle ligge spredt rundt i ymse arkivskap. Selv om dette ikke lenger handler om fysiske lokasjoner, er spørsmålet om hvorvidt arkivet ditt ligger i en eller flere tekniske løsninger ikke bare viktig, men sannsynligvis også viktigere. Begge deler har sine fordeler og ulemper både med tanke på sikkerhet, økonomi, informasjonsdeling og lesbarhet på kort og lang sikt.
 
I dette webinaret diskuterer Thomas Sødring fra OsloMet og vår arkivfaglige ekspert Jean-Philippe fordelene og ulempene med hver tilnærming.
 
Se webinar

Arkivintegrasjon mellom Gerica og Documaster

Holdt av Espen Nergaard og Knut Berntzen

Gerica er et elektronisk pasientjournal (EPJ) og pasientadministrativt system for hele pleie- og omsorgssektoren, levert av TietoEVRY. Systemet inneholder alle sentrale funksjoner for saksbehandling, oppfølging av pasienter og administrativ oversikt for virksomhetene i en kommune.  

Ved å etablere en integrasjon mellom Gerica og Documaster Arkiv vil kommunen få dokumentasjonen som er skapt i Gerica i et Noark-godkjent arkiv og kan dermed gå over til fullelektronisk saksbehandling, samt følge KS sine råd og anbefalinger.

Se webinar

Hvordan forvalte IoT arkiv på kort og lang sikt.

Holdt av Jean Phillipe Caquet og Thomas Sødring

IoT (Internet of Things) samler inn enorme mengder data hvert år, det være seg sensordata, bruksmønster og bevegelsesmønster til store deler av verdens befolkning. Mange av disse dataene forsvinner ut i det store udefinerte intet mens andre gjenbrukes flittig til både 'gode' og onde formål. Hvordan skal man håndtere og forvalte disse dataene både på kort og lang sikt?

I dette webinaret diskuterer Thomas Sødring fra Oslo Met og vår arkivfaglige ekspert Jean-Philippe hvordan man best mulig forvalter et IoT arkiv på kort og lang sikt.

Arkivintegrasjon mellom Vigilo og Documaster

Holdt av Tommy Fjeldheim og Frode Utvik

Vigilo leverer oppvekstadminsistrative system for både offentlige og private aktører. I det offentlige benyttes løsningene for barnehager, SFO og skoler over hele landet. Sammen med kommunikasjonsløsning mellom hjem og enhet, dekker Vigilo alle administrative behov på kommunens forvaltningsnivå, i skolen og i barnehagen.

Se webinar

Arkivintegrasjon mellom Visma TendSign og Documaster

Holdt av Nicolai Brinchmann og Magnus Rehnström

Visma TendSign er en skytjeneste for digitaliserte innkjøp og er i dag et avgjørende KGV-verktøy som brukes av hundrevis av kommuner, fylkeskommuner og private selskaper. TendSign gjør det enkelt å lage elektroniske anbud og konkurranser, sikre digital samhandling med leverandøren enten det er å stille spørsmål eller sende tilbud digitalt. TendSign guider brukeren gjennom hele anskaffelsesprosessen i en strukturert prosess og sikrer at lover og regler etterfølges både av kjøper og selger. 

Se webinar

Arkivintegrasjon: Norkart KOMTEK Brannforebygging

Holdt av Tommy Fjeldheim og Christian Andresen

I dette webinaret viser vi frem integrasjon mellom KOMTEKT Brannforebygging og Documaster. Her vil du kunne se hvordan alt arkivverdig arbeid i fagsystemet lagres i arkivet mens du jobber.

KOMTEK Brannforebygging er et saksbehandlerverktøy for kommunens lovpålagte oppgaver knyttet til feiing og boligtilsyn. KOMTEK Brannforebygging erstatter de gamle modulene Feiing/Tilsyn og Feier Felt. Den støtter ny forskrift og kan suppleres  en avansert risikovurdering.  

Se webinar

Arkivintegrasjon mellom Mercell og Documaster

Holdt av Nicolai Brinchmann og Une Moslet

Mercell lar din virksomhet gjøre innkjøp raskt, effektivt, elektronisk og i henhold til regelverket. Systemet inneholder alle sentrale funksjoner for publisering av anbudskonkurranser, innlevering av tilbud og sikrer full dokumentasjon av hele anbudsprosessen. Vi tilbyr en fullelektronisk integrasjon mellom Mercell og Documaster som sørger for automatisk lagring av arkivverdige data i arkivet i henhold til Noark 5 standarden.

Se webinar

Arkivintegrasjon mellom Oppvekst og Documaster

Holdt av Nicolai Brinchmann og Anne Holtklimpen

Vitec HK data sin Oppvekst er et ledende fagsystem for kommunale og fylkeskommunale PP-tjenester. Integrasjon mellom Oppvekst og Documaster gir en fullelektronisk Noark 5 godkjent arkivløsing. Sammen med HK data viser vi deg hvordan den sømløse integrasjonen med Documaster gjør at alt arkivverdig arbeid i fagsystemet Oppvekst automatisk lagres i arkivet mens du jobber. 

Se webinar

Arkivintegrasjon mellom Powel og Documaster

Holdt av  Christian Lundvang og Dag Erik Haavimb

Powel Private Anlegg hjelper kommuner med å ha en effektiv, digital kommunikasjon med entreprenører og innbyggere om private VA-anlegg. Kommunikasjonen omhandler etablering, endringer eller reparasjoner av private vann- og avløpsnett, som er tilknyttet eller skal tilknyttes det offentlige VA-Nettet.  All kommunikasjon er digital og gir både kommune og entreprenør enkel oversikt over status på søknader, pågående saker og sluttdokumentasjon.

Vi tilbyr en fullelektronisk integrasjon mellom Powel Private Anlegg og Documaster, og viser i dette webinaret hvordan lagring av arkivverdige data skjer.

 

Se webinar

Arkivintegrasjon mellom IST Everyday og Documaster

Hold av Tommy Fjeldheim og Svein Johnsen

IST leverer et av markedets mest moderne produkter for skoleadministrasjon. Documaster har en integrasjon med IST Everyday og sørger for å hente ut arkivverdig informasjon og arkivere de i henhold til Noark standarden. Sammen med IST viser vi i dette webinaret løsningen og hvordan arkivverdig data i IST Everyday automatisk overføres til Documaster arkiv. 

Se webinar

Digitale møter i MS Teams og Microsoft 365 med Noark 5 godkjenning

Holdt av Andrè Kristensen, Christian Lundvang og Jørgen Solberg 

I disse dager eksploderer behovet for digital møtegjennomføring. Documaster har sammen med Decisions gjort det enkelt å oppfylle dokumentasjonskrav ved å benytte Microsoft 365, Decisions møtemodul og Documasters Noark 5 arkivkjerne.
  
I dette webinaret presenterer vi denne løsningen og viser frem hvilke muligheter som finnes i Microsoft 365 for både offentlig og privat møte- og utvalgsbehandling for både fysiske og digitale møter.

Se webinar

Luftslott eller bunker?

Holdt av Petter B. Høiaas og Jean Phillipe Caquet

Hvordan bygge et arkiv fra grunnmuren og opp.

Se webinar

Microsoft 365 + Noark 5 

Holdt av by Andrè Kristensen og Knut Skogvold 

Enklere saksbehandling? Gjør som blant annet Lånekassen, Østfold Energi og De Nasjonale Forskningsetiske Komiteene. Flytt saksbehandling fra sak/arkiv og over til Microsoft 365 (tidligere Office 365).

Stadig flere statlige virksomheter går nå over til Microsoft 365, det gir nye muligheter for samhandling, prosessflyt og godkjenningsprosesser.  Sammen med vår Partner Point Taken har vi utviklet en løsning hvor offentlig virksomhet flytter all saksbehandling over til Microsoft 365. Integrasjon til vårt frittstående arkiv sikrer at all arkivering skjer i henhold til Noark 5 standarden.

I dette webinaret presenterer vi denne løsningen og viser frem hvilke muligheter som finnes i Microsoft 365 for offentlig saksbehandlig. Trykk på knappen for å se løsningen. 

Se webinar

Arkivavslutning

Holdt av Petter B. Høiaas

Se vår webinarserie om en av de mest kritiske periodene i arkivets livsløp - avslutning og deponering. Vår arkivfaglig rådgiver Petter B Høiaas har i løpet av fire webinarer tatt en grundig gjennomgang  av begreper, momenter og hensyn i arkivets midtlivskrise.

Se webinar

Elevmappe

Holdt av  Jean-Philippe Caquet

Hver nordmann går minst 10 år på grunnskole. Det samles opp store mengder dokumentasjon om eleven i løpet av denne perioden som skal og bør bevares for å beskytte rettighetene til eleven det gjelder.

Dessverre har det aldri eksistert én elevmappe per elev, selv om man ofte har sett det for seg. Mappen finnes spredt i forskjellige it-systemer, låste skap hos PP-tjenesten, skuffene til rektor og læringsplattformen.

Er det mulig å samle alt i én elevmappe, hvor eleven, foreldre og kommunen har tilgang, samtidig som uvedkommende ikke får adgang?

Vi i Documaster tror dette er mulig.

Se webinar

Enklere saksbehandling i energi bransjen

Hold av Elisabeth Teien, Østfold Energi

Skal man følge standarden for offentlig saksbehandling? Hva er denne standarden egentlig? Hvordan er beste måten å arkivere? Finnes det en enklere måte for alle ansatte å arkivere? Hva er egentlig arkivverdig?

Da Østfold Energi skulle over til Microsoft 365  så de muligheten til å gå over til enklere saksbehandling og arkivering fra Teams/Sharepoint uten å gå veien om et tredjepartssystem. For å få til det, måtte de finne et arkivsystem som «snakket» med plattformen de skulle ta i bruk, og som samtidig skulle ivareta alle deres historiske data(fra ePhorte og dagens 360). Et slikt system måtte også være intuitivt og enkelt for alle å bruke.

I dette webinaret kan du høre Østfold selv fortelle om sin prosess, og hvilke problemstillinger de tok stilling til underveis. 

Se webinar