BE OM DEMO

Webinar

Se våre webinarer

12 juni, 2020
Hvordan forvalte IoT arkiv på kort og lang sikt.

Holdt av Jean Phillipe Caquet og Thomas Sødring

 

IoT (Internet of Things) handler om at alle identifiserbare gjenstander rundt oss kan kobles til Internett og hverandre. IoT samler inn enorme mengder data hvert år, det være seg sensordata, bruksmønster og bevegelsesmønster til store deler av verdens befolkning. Mange av disse dataene forsvinner ut i det store udefinerte intet mens andre gjenbrukes flittig til både 'gode' og onde formål. Hvordan skal man håndtere og forvalte disse dataene både på kort og lang sikt?

Meld deg på i dag
Webinar: Internet of Things
Mars, 2020
Webinarserie: Integrasjoner

Holdt av Christian Lundvang, Nicolai Brinchmann og Tommy Fjeldheim

 

Mange kommuner velger å gå over til frittstående arkivkjerne da det gir økt fleksibilitet. Documaster tilbyr en frittstående arkivkjerne med integrasjoner til en rekke fagsystemer. Vår løsningen sikrer at all arkivering skjer mest mulig automatisk og i henhold til Noark 5 standarden.

I denne serien med webinarer presenterer vi noen av våre mest populære integrasjoner: Vitec HK data Oppvekst, Mercell, IST Everyday og Powel. 

Trykk på knappen under for å se våre integrasjoner.

Se våre integrasjoner
webinar: Integrasjoner
Mars, 2020
Digitale møter i MS Teams og Office 365 med Noark 5 godkjenning

Holdt av Andrè Kristensen, Christian Lundvang og Jørgen Solberg 

 

I disse dager eksploderer behovet for digital møtegjennomføring. Documaster har sammen med Decisions gjort det enkelt å oppfylle dokumentasjonskrav ved å benytte MS Office 365, Decisions møtemodul og Documasters Noark 5 arkivkjerne.
  
I dette webinaret presenterer vi denne løsningen og viser frem hvilke muligheter som finnes i MS Office 365 for både offentlig og privat møte- og utvalgsbehandling for både fysiske og digitale møter. Trykk på knappen under for å se løsningen.

Be om demo
Mars, 2020
Luftslott eller bunker?

Holdt av Petter B. Høiaas og Jean Phillipe Caquet

 

Hvordan bygge et arkiv fra grunnmuren og opp.

Se webinar
castle
Mars, 2020
Office 365 + Noark 5 

Holdt av by Andrè Kristensen og Christian Lundvang 

 

Enklere saksbehandling? Gjør som blant annet Lånekassen, Østfold Energi og De nasjonale forskningsetiske komiteene. Flytt saksbehandling fra sak/arkiv og over til MS Office 365. 

Stadig flere statlige virksomheter går nå over til MS Office 365, det gir nye muligheter for samhandling, prosessflyt og godkjenningsprosesser.  Sammen med vår Partner Point Taken har vi utviklet en løsning hvor offentlig virksomhet flytter all saksbehandling over til Office 365. Integrasjon til vårt frittstående arkiv sikrer at all arkivering skjer i henhold til Noark 5 standarden.

I dette webinaret presenterer vi denne løsningen og viser frem hvilke muligheter som finnes i MS Office 365 for offentlig saksbehandlig. Trykk på knappen for å se løsningen. 

Be om demo
webinar-03-unsplash
Januar 2020
Arkivavslutning

Holdt av Petter B. Høiaas

Se vår webinarserie om en av de mest kritiske periodene i arkivets livsløp - avslutning og deponering. Vår arkivfaglig rådgiver Petter B Høiaas har i løpet av fire webinarer tatt en grundig gjennomgang  av begreper, momenter og hensyn i arkivets midtlivskrise.

Se webinaret
about-us-subbanner-1-1
November 2019
Elevmappe

Holdt av  Jean-Philippe Caquet

Hver nordmann går minst 10 år på grunnskole. Det samles opp store mengder dokumentasjon om eleven i løpet av denne perioden som skal og bør bevares for å beskytte rettighetene til eleven det gjelder.

Dessverre har det aldri eksistert én elevmappe per elev, selv om man ofte har sett det for seg. Mappen finnes spredt i forskjellige it-systemer, låste skap hos PP-tjenesten, skuffene til rektor og læringsplattformen.

Er det mulig å samle alt i én elevmappe, hvor eleven, foreldre og kommunen har tilgang, samtidig som uvedkommende ikke får adgang?

Vi i Documaster tror dette er mulig.

Se webinaret
thomas-lefebvre-gp8BLyaTaA0-unsplash
November 2019
Enklere saksbehandling i energi bransjen

Hold av Elisabeth Teien, Østfold Energi

Skal man følge standarden for offentlig saksbehandling? Hva er denne standarden egentlig? Hvordan er beste måten å arkivere? Finnes det en enklere måte for alle ansatte å arkivere? Hva er egentlig arkivverdig?

Da Østfold Energi skulle over til Office 365  så de muligheten til å gå over til enklere saksbehandling og arkivering fra Teams/Sharepoint uten å gå veien om et tredjepartssystem. For å få til det, måtte de finne et arkivsystem som «snakket» med plattformen de skulle ta i bruk, og som samtidig skulle ivareta alle deres historiske data(fra ePhorte og dagens 360). Et slikt system måtte også være intuitivt og enkelt for alle å bruke.

I dette webinaret kan du høre Østfold selv fortelle om sin prosess, og hvilke problemstillinger de tok stilling til underveis. 

Se webinaret
Documaster-032