BE OM DEMO

Webinar

Se våre webinarer

8. oktober, 2020

Blockchain og «Arkivet-i-dokumentet»

Holdt av Jean Phillipe Caquet og Thomas Sødring

 
Blockchain er fortsatt en høyst aktuell teknologi som vi  ikke har funnet alle bruksområdene for. Hva om blockchain kunne blitt brukt til å verifisere elektroniske dokumenter, eller et dokument ikke lenger må eksistere i en database for å gi mening, men kontekstinformasjonen lagres direkte i dokumentet og dermed gjør dem helt uavhengige? Og hvordan kan disse to henge sammen?
 
Vi inviterer nå til et gratis webinar torsdag 8. oktober der Thomas Sødring og vår arkivfaglige ekspert Jean-Philippe snakker om to ideer som plutselig ble til en.
 
Meld deg på webinar

Arkivintegrasjon mellom Vigilo og Documaster

Holdt av Tommy Fjeldheim

Vigilo leverer oppvekstadminsistrative system for både offentlige og private aktører. I det offentlige benyttes løsningene for barnehager, SFO og skoler over hele landet. Sammen med kommunikasjonsløsning mellom hjem og enhet, dekker Vigilo alle administrative behov på kommunens forvaltningsnivå, i skolen og i barnehagen.

Se webinar

Arkivintegrasjon mellom Gerica og Documaster

Gerica er et elektronisk pasientjournal (EPJ) og pasientadministrativt system for hele pleie- og omsorgssektoren, levert av TietoEVRY. Systemet inneholder alle sentrale funksjoner for saksbehandling, oppfølging av pasienter og administrativ oversikt for virksomhetene i en kommune.  

Ved å etablere en integrasjon mellom Gerica og Documaster Arkiv vil kommunen få dokumentasjonen som er skapt i Gerica i et Noark-godkjent arkiv og kan dermed gå over til fullelektronisk saksbehandling, samt følge KS sine råd og anbefalinger.

Se webinar

Arkivintegrasjon mellom Visma TendSign og Documaster

Visma TendSign er en skytjeneste for digitaliserte innkjøp og er i dag et avgjørende KGV-verktøy som brukes av hundrevis av kommuner, fylkeskommuner og private selskaper. TendSign gjør det enkelt å lage elektroniske anbud og konkurranser, sikre digital samhandling med leverandøren enten det er å stille spørsmål eller sende tilbud digitalt. TendSign guider brukeren gjennom hele anskaffelsesprosessen i en strukturert prosess og sikrer at lover og regler etterfølges både av kjøper og selger. 

Se webinar

Arkivintegrasjon mellom Mercell og Documaster

Mercell lar din virksomhet gjøre innkjøp raskt, effektivt, elektronisk og i henhold til regelverket. Systemet inneholder alle sentrale funksjoner for publisering av anbudskonkurranser, innlevering av tilbud og sikrer full dokumentasjon av hele anbudsprosessen. Vi tilbyr en fullelektronisk integrasjon mellom Mercell og Documaster som sørger for automatisk lagring av arkivverdige data i arkivet i henhold til Noark 5 standarden.

Se webinar

Arkivintegrasjon mellom Skooler og Documaster

Holdt av Dag Torp og Nicolai Brinchman

Skooler er et oppvekstadministrativt system med flere funksjoner, blant annet for å organisere skoledagen, føre fravær, lage timeplaner, skoleturer, oppgaver, vurderinger, IUP og utveksle meldinger mellom skolen og hjemmet. Systemet har flere tilknyttede ‘apper’ både for elever, foreldre og lærere.

I dette webinaret kan du se hvordan alt arkivverdig arbeid i Skooler lagres i Documaster mens du jobber. Det blir god anledning til å stille spørsmål.

Se webinar

Sentralisert eller desentralisert arkiv?

Holdt av Jean Phillipe Caquet og Thomas Sødring

 

Tidligere handlet dette spørsmålet om hvorvidt alt av post og papirer havnet på samme sted eller skulle ligge spredt rundt i ymse arkivskap. Selv om dette ikke lenger handler om fysiske lokasjoner, er spørsmålet om hvorvidt arkivet ditt ligger i en eller flere tekniske løsninger ikke bare viktig, men sannsynligvis også viktigere. Begge deler har sine fordeler og ulemper både med tanke på sikkerhet, økonomi, informasjonsdeling og lesbarhet på kort og lang sikt.
 
I dette webinaret diskuterer Thomas Sødring fra OsloMet og vår arkivfaglige ekspert Jean-Philippe fordelene og ulempene med hver tilnærming.
 
Se webinar

Arkivintegrasjon: Norkart KOMTEK Brannforebygging

Holdt av Tommy Fjeldheim og Christian Andresen

 

I dette webinaret viser vi frem integrasjon mellom KOMTEKT Brannforebygging og Documaster. Her vil du kunne se hvordan alt arkivverdig arbeid i fagsystemet lagres i arkivet mens du jobber.

KOMTEK Brannforebygging er et saksbehandlerverktøy for kommunens lovpålagte oppgaver knyttet til feiing og boligtilsyn. All kommunikasjon skjer digital og verktøyet bidrar til økt effektivisering av oppgaver knyttet til planlegging, registrering, oppfølging, korrespondanse, rapportering og fakturering av feiing og tilsyn. 

KOMTEK Brannforebygging erstatter de gamle modulene Feiing/Tilsyn og Feier Felt. Den støtter ny forskrift og kan suppleres  en avansert risikovurdering.  

Se webinar

Hvordan forvalte IoT arkiv på kort og lang sikt.

Holdt av Jean Phillipe Caquet og Thomas Sødring

 

IoT (Internet of Things) samler inn enorme mengder data hvert år, det være seg sensordata, bruksmønster og bevegelsesmønster til store deler av verdens befolkning. Mange av disse dataene forsvinner ut i det store udefinerte intet mens andre gjenbrukes flittig til både 'gode' og onde formål. Hvordan skal man håndtere og forvalte disse dataene både på kort og lang sikt?

Arkivintegrasjon mellom Powel og Documaster

Holdt av  Tommy Fjeldheim

 

Mange kommuner velger å gå over til frittstående arkivkjerne da det gir økt fleksibilitet. Documaster tilbyr en frittstående arkivkjerne med integrasjoner til en rekke fagsystemer. Vår løsningen sikrer at all arkivering skjer mest mulig automatisk og i henhold til Noark 5 standarden.

I denne serien med webinarer presenterer vi noen av våre mest populære integrasjoner: Vitec HK data Oppvekst, Mercell, IST Everyday og Powel. 

Trykk på knappen under for å se våre integrasjoner.

Se webinar

Mars, 2020
Digitale møter i MS Teams og Office 365 med Noark 5 godkjenning

Holdt av Andrè Kristensen, Christian Lundvang og Jørgen Solberg 

I disse dager eksploderer behovet for digital møtegjennomføring. Documaster har sammen med Decisions gjort det enkelt å oppfylle dokumentasjonskrav ved å benytte MS Office 365, Decisions møtemodul og Documasters Noark 5 arkivkjerne.
  
I dette webinaret presenterer vi denne løsningen og viser frem hvilke muligheter som finnes i MS Office 365 for både offentlig og privat møte- og utvalgsbehandling for både fysiske og digitale møter. Trykk på knappen under for å se løsningen.

Se webinar

Mars, 2020
Luftslott eller bunker?

Holdt av Petter B. Høiaas og Jean Phillipe Caquet

Hvordan bygge et arkiv fra grunnmuren og opp.

Se webinar

Mars, 2020
Office 365 + Noark 5 

Holdt av by Andrè Kristensen og Christian Lundvang 

Enklere saksbehandling? Gjør som blant annet Lånekassen, Østfold Energi og De Nasjonale Forskningsetiske Komiteene. Flytt saksbehandling fra sak/arkiv og over til MS Office 365. 

Stadig flere statlige virksomheter går nå over til MS Office 365, det gir nye muligheter for samhandling, prosessflyt og godkjenningsprosesser.  Sammen med vår Partner Point Taken har vi utviklet en løsning hvor offentlig virksomhet flytter all saksbehandling over til Office 365. Integrasjon til vårt frittstående arkiv sikrer at all arkivering skjer i henhold til Noark 5 standarden.

I dette webinaret presenterer vi denne løsningen og viser frem hvilke muligheter som finnes i MS Office 365 for offentlig saksbehandlig. Trykk på knappen for å se løsningen. 

Se webinar

Januar 2020
Arkivavslutning

Holdt av Petter B. Høiaas

Se vår webinarserie om en av de mest kritiske periodene i arkivets livsløp - avslutning og deponering. Vår arkivfaglig rådgiver Petter B Høiaas har i løpet av fire webinarer tatt en grundig gjennomgang  av begreper, momenter og hensyn i arkivets midtlivskrise.

Se webinar

November 2019
Elevmappe

Holdt av  Jean-Philippe Caquet

Hver nordmann går minst 10 år på grunnskole. Det samles opp store mengder dokumentasjon om eleven i løpet av denne perioden som skal og bør bevares for å beskytte rettighetene til eleven det gjelder.

Dessverre har det aldri eksistert én elevmappe per elev, selv om man ofte har sett det for seg. Mappen finnes spredt i forskjellige it-systemer, låste skap hos PP-tjenesten, skuffene til rektor og læringsplattformen.

Er det mulig å samle alt i én elevmappe, hvor eleven, foreldre og kommunen har tilgang, samtidig som uvedkommende ikke får adgang?

Vi i Documaster tror dette er mulig.

Se webinar

November 2019
Enklere saksbehandling i energi bransjen

Hold av Elisabeth Teien, Østfold Energi

Skal man følge standarden for offentlig saksbehandling? Hva er denne standarden egentlig? Hvordan er beste måten å arkivere? Finnes det en enklere måte for alle ansatte å arkivere? Hva er egentlig arkivverdig?

Da Østfold Energi skulle over til Office 365  så de muligheten til å gå over til enklere saksbehandling og arkivering fra Teams/Sharepoint uten å gå veien om et tredjepartssystem. For å få til det, måtte de finne et arkivsystem som «snakket» med plattformen de skulle ta i bruk, og som samtidig skulle ivareta alle deres historiske data(fra ePhorte og dagens 360). Et slikt system måtte også være intuitivt og enkelt for alle å bruke.

I dette webinaret kan du høre Østfold selv fortelle om sin prosess, og hvilke problemstillinger de tok stilling til underveis. 

Se webinar